Pytania do klienta

Podstawowym źródłem informacji o potrzebach klientów są oczywiście oni sami.

Pytania do klienta

Dlaczego chcę sprzedać nieruchomość?

Wbrew pozorom sprzedaż nieruchomości to jeszcze bardziej emocjonujący proces niż jej zakup. Ustalenie powodu sprzedaży, a w konsekwencji oszacowanie czasu, który mamy na finalizację transakcji pozwala przyjąć odpowiednią strategię i nie pozostaje bez wpływu na cenę.

Kto chciałby kupić moją nieruchomość?

Sprzedając nieruchomość zawsze bierzemy pod uwagę potencjalnego nabywcę. To w końcu do niego mamy dotrzeć i zaoferować Nasz produkt. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czyje potrzeby mogłoby spełnić Moje mieszkanie jest kluczowe dla dalszych działań takich jak np. staging, czy stylistyka tekstu w ofercie. Im precyzyjniej określimy grupę docelową, tym łatwiej będzie Nam do niej dotrzeć, a w konsekwencji szybko doprowadzić do transakcji.

Jaka jest wartość Mojej nieruchomości?

Otwarty dostęp do danych, znajomość rynku przez kupujących oraz bogata oferta powoduje, że określenie realnej wartości nieruchomości to najważniejszy aspekt procesu sprzedaży. Wbrew pozorom to nie my tę cenę ustalamy, lecz to sam rynek ją określa. Zadaniem sprzedającego jest więc poznanie rynku, po to, aby nieruchomość nie została wystawiona po zbyt niskiej lub zbyt wysokiej cenie.

Jaki będzie koszt sprzedaży?

Każdy proces sprzedaży wiąże się z kosztami, które należy wziąć pod uwagę już na początku. Kosztem może być przygotowanie mieszkania do sprzedaży, działania marketingowe, podatki, czy też koszty ponoszone w przypadku długiej sprzedaży (opłaty, kredyt). Wzięcie pod uwagę tych kosztów pozwala właściwie oszacować zysk ze sprzedaży.

Gdzie położona jest Moja nieruchomość?

Chociaż na ten aspekt nie mamy wpływu, analiza otoczenia pozwoli nam określić jaki jest potencjał Naszej nieruchomości i jak szybko możemy liczyć na jej sprzedaż. Wrto więc wziąć pod uwagę jak ma się cena Naszej nieruchomości do innych w okolicy pamiętając przy tym, że ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi i bardzo często z uwagi na brak właściwej oceny rynku znacząca przeszacowane.

W jakim stanie jest Moja nieruchomość?

Przy sprzedaży, zwłaszcza nieruchomości pierwsze wrażenie gra kluczową rolę- zarówno na etapie kontaktu z ofertą, jak i później z samą nieruchomością. To w jakim stanie jest Twoja nieruchomość to drugi po cenie najważniejszy aspekt wpływający na to jak szybko zostanie sprzedana.