Zasada wyłączności

Co daje i dlaczego warto poszukać dobrego agenta.

zasada wyłączności

Czym się właściwie różni umowa na wyłączność od umowy otwartej? W umowie na wyłączność podstawą jest klauzula, zapewniająca o tym, że agencja nieruchomości, której powierzasz sprzedaż i promocję Twojego domu lub mieszkania jest jedynym pośrednikiem i to jej należy się prowizja, która pobierana jest od sprzedającego po pozytywnej finalizacji transakcji. Zawarcie umowy z klauzulą wyłączności przynosi obustronne korzyści. Warunkiem jest jednak odpowiednie zaangażowanie pośrednika w pracę, do której się zobowiązał i Nasze właściwe zachowanie. Nie możemy konkurować z pośrednikiem, któremu zleciliśmy wykonanie usługi. Znacznie lepsze rezultaty przyniesie ścisła współpraca i obustronne zaufanie.

Szeroki zakres reklamy oferty

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami nakładają na pośrednika, który zawarł umowę z klauzulą wyłączności, obowiązek jak najszerszego wyeksponowania nieruchomości, której dotyczy umowa. Wiąże się to z przeznaczeniem większej ilości środków na reklamę oferty, wykazaniem się wyższą aktywnością oraz wykorzystaniem większej ilości narzędzi promocyjnych i marketingowych niż w przypadku umowy o charakterze otwartym. Dlatego przy umowie na wyłączność GDM będzie maksymalnie zaangażowany w proces sprzedaży Twojej nieruchomości. Umowa na wyłączność niemal zawsze wiąże się z wykorzystaniem większej ilości narzędzi promocyjnych i marketingowych niż w przypadku umowy otwartej.

Jawność informacji jednoznacznie identyfikujących nieruchomość

Zgodnie z postanowieniami standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, pośrednik, który zawarł umowę z klauzulą wyłączności, nie może w żaden sposób utrudniać dostępu do informacji o nieruchomości. Oznacza to, że GDM nie może ukrywać np. adresu nieruchomości, co jest często spotykaną praktyką w przypadku umów typu otwartego (z uwagi na obawę “obejścia” pośrednika przy sprzedaży nieruchomości). Jawność adresu i dodanie do oferty zdjęć pozwalających na identyfikację nieruchomości powodują wzrost wiarygodności oferty, a co za tym idzie zwiększenie prawdopodobieństwa korzystnej sprzedaży nieruchomości.

Wyższa jakość współpracy między zamawiającym i GDM

Modelową współpracę z GDM na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności powinna charakteryzować ścisła współpraca między stronami oraz częsta wymiana informacji. Pośrednik powinien informować nas o podejmowanych działaniach. W zamian powinniśmy zrewanżować się pośrednikowi udzielając aktualnych informacji na temat ewentualnych zmian dotyczących oferty oraz zmian naszych oczekiwań związanych z transakcją.

Przekazanie oferty do innych biur bez dodatkowych zobowiązań

Zawierając umowę na wyłączność z GDM, może się okazać, że nasza oferta znajdzie się również w innych biurach nieruchomości. Jest to możliwe dzięki wzajemnej współpracy, pomiędzy agencjami nieruchomości. Wymiana ofert będąca efektem tego typu współpracy, działa na naszą korzyść. Oferta jest prezentowana w innych biurach co zwiększa krąg potencjalnych zainteresowanych przy braku jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań z naszej strony. Co ważne, dokonujemy ewentualnych zmian w ofercie wyłącznie u jednego pośrednika, który informuje o zmianach pozostałe biura.

Bezpieczeństwo nieruchomości

W przypadku umowy na wyłączność klucze do nieruchomości przekazujemy tylko jednej, zaufanej osobie, która dba o bezpieczeństwo całej nieruchomości podczas wizyt klientów, nawet bez Twojej obecności.

Oszczędność czasu

Podpisanie jednej umowy zajmuje o wiele mniej czasu niż podpisanie kilku umów z różnymi agencjami nieruchomości. Dodajmy do tego konieczność kontrolowanie działań biur i konieczność informowania wszystkich z nich w przypadku sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo w całym procesie sprzedaży GDM zupełnie odciąża Cię ze wszystkich obowiązków z nim związanych.